top of page

Çok Değil Etkili Çalışma

Başarı; çok çalışmanın değil, etkili ve yeterli çalışmanın bir ürünüdür. Genel kanı, başarmak için çok çalışmak gerektiğidir. Bunu düşünen öğrenciler çok çalışmayı göze alamadığından başarılı olmak istese de çalışmak istemez. Bu durum öğrenciyi ikileme sokar ve öğrenci bir türlü ders çalışmaya başlayamaz.

 

İstanbul Özel Ders Merkezi öğrencilerini etkili ve yeterli çalışmaya ikna eder!

bottom of page